onsdag 1. januar 2014

Nye muligheter

Så kan vi ynskja kvarandre
EIT
GODT
NYTT ÅR!!
 
 
Det første og det siste bildet er lånt fra et familiemedlem-med tillatelse
 
Det er alltid
ein rar følelse -
denne første dagen i eit
nytt år!
 
Det ukjente
-som skremmer
-gode forventningar
-redsel for ulykker
- glede over nye venner
- uovervinnelege oppgåver
- glede i å lykkes
- glede over små ting i kvardagen
- stress
- hagegleder
- frø-og spiregleder
- nederlag
overraskande gleder
......
 
lista kan bli lang som eit år !
 
Men - vi må prøva å ta eit skritt om gongen
tenkja positive tankar
gleda andre
våga å gå nye stiar...
osv...
 
I dag vart det opphaldsver.
Tid for bevegelse og tur i skog og mark.
Og ein ny sti vart laga....
Så kjekt !
Hurra, for den som tok initiativet !
 


Fint med sti som går over, eller ved sida av ein bekk
-det er så beroligande
-og gir den tørste styrke, til å gå vidare - 
Eit gløtt av sola
 

 
Ein kvilestubbe
- naturen har sin eigen prosess
 
Gå ikke...
 
GÅ IKKE
PÅ DEN VELBRUKTE STIEN,
GÅ HELLER
DER DET IKKE ER NOEN STI
OG ETTERLAT DEG ET SPOR.
 
Ukjent
(Frå boka Visdom for livet - Helen Exley gavebok)
 
 

 
Nyttårshilsen
Silje
 
 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar